ALMANYA TÜRK TOPLUMU B?L?M KONSEY?

ALMANYA TÜRK TOPLUMU B?L?M KONSEY?, ALMANYA’DAK? B?L?M ?NSANLARIMIZ ARASINDA B?R ?LET???M A?I OLU?TURMAYI, ALMANYA TÜRK TOPLUMUNUN ÇALI?MALARINA NITEL?K KATMAYI VE TÜRK?YE ?LE ALMANYA ARASINDAK? B?L?MSEL ?L??K?Y? GÜÇLENDIRMEY? HEDEFLEMEKTED?R.

27-28 OCAK TAR?H?NDE BERL?N’DE YAPILAN TOPLANTIDA GRUPLARIN KURULMASINA KARAR VER?LD?:

Bilim Konseyi E?güdüm Kurulu

Dr. Cebel Küçükkaraca (TGD Genel Ba?kan Yard?mc?s?)
Prof. Dr Muharrem Sat?r
Prof. Dr. Emel Huber
Prof. Dr. Seyhan Has?rc?
Prof. Dr. Ayla Neusel
Prof. Dr. Süheyla Schröder
Prof. Dr. Mustafa Çak?r
Prof. Dr. Ünsal Yalç?n
Dr. Cihan Ar?n
Dr. Elif C?nd?k

Te?vik Ödülleri

Sorumlu: Prof. Dr. Ayla Neusel
Prof. Dr. Ünsal Yalç?n
Prof. Dr. Mustafa Çak?r
Dr. Volkan Alt?nta?
Dr. Mehmet Yeni

Gençler – Özgüven Geli?tirme

Sorumlu: Dr. Mehmet Yeni
Prof. Dr. Seyhan Has?rc?
Dr. Can Zeyrek
Dr. Gülhan Bingöl
Dr. Verda Kaya
Çi?dem Bozda?

Türkiye-Almanya Aras?nda Bilimsel ?li?kiler

Sorumlu: Çi?dem Bozda?
Prof. Dr. ?smail Ka??kç?
Prof. Dr. Mustafa Çak?r
Prof. Dr. Seyhan Has?rc?
Dr. Leyla Özdemir
Dr. Nermin Soman Sat?r
Dr. Can Zeyrek

Yay?n

Sorumlu: Prof. Dr. Esra Akçan
Dr. Leyla Özdemir
Ercan Atak

?leti?im A??

Sorumlu: Prof. Dr. Emel Huber
Prof. Dr. Ayla Neusel
Dr. Cebel Küçükkaraca
Ercan Atak