M: info@tgd.de    |    T: +49(0)30-896 83 81 0

Basın Bildirisi: Türkiye’deki terör olayları ve bunun gölgesinde yapılmakta olan Parlamento seçimleri ile ilgili Almanya Türk Toplumu’nun kamuoyuna yönelik deklarasyonudur

Dienstag, der 13. Oktober 20152015, Pressemitteilungen

Türkiye”nin kalbi Ankara”da 10.10.2015 Cumartesi günü Barış Mitinginde alçakça yapılan terör saldırısını lanetliyoruz. Bu hain saldırıda son açıklamalara göre 97 vatandaşımızın öldüğü ve yüzlercesinin yaralandığı belirtilmektedir. Ölenlere Tanrı”dan rahmet, yakınlarına ve tüm halkımıza başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Olayın sorumlularının bir an önce ortaya çıkarılabilmesi için, aylar öncesinde başlayıp yurt içinde ve bölgemizde şiddetli bir şekilde yükselerek süregelen terör olayları değerlendirildiğinde, bu iç ve dış gelişmelere karşı önlem almayan tüm siyasi yetkililerin ve kamu güvenliğinden sorumlu kişilerin biran önce görevlerini bırakmalarını ya da görevlerinden alınmalarını talep ediyoruz.

Türkiye’de ve bölgemizde 1960 sonlarından bu yana dönem dönem vizyona sokulan korku filmlerinin yeni bir versiyonu tekrar ülke ve bölge sahnesine sürülmektedir. Demokrasinin vazgeçilmez bir uygarlık mücadelesi olduğunun bilinciyle, halkımızı her türlü teröre karşı insanlık onuru temelinde dik durarak tavır almaya çağırıyoruz.

Almanya Türk Toplumu olarak Avrupa`da yaşayan milyonlarca insanımız adına Türkiye”deki ve bölgemizdeki son derece kaygı verici siyasi gelişmeler çerçevesinde ve yurtdışı boyutu ile başlamış olan parlamento seçimleri ile ilgili olarak kamuoyuna yönelik bu açıklamayı bir görev bilmekteyiz:

  1. Türkiye Cumhuriyeti anayasal zeminde laik, demokratik ve sosyal hukuk devletidir. Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetmekte olan siyasal iktidar ve devletin işlevsel görevlerini üstlenen organlar, görevlerinin icrası sırasında evrensel temel insan hakları, çoğulcu demokrasi, bireysel hak ve özgürlük prensiplerine uygun davranmak zorundadırlar. Devlet bu bağlamda vatandaşlarının can ve mal güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
  2. Demokratik temelli inanç, düşünce, ifade, vicdan, basın, yayın, gösteri özgürlükleri, evrensel insan haklarının vazgeçilmez öğeleridir.
  3. Güçler ayrılığı ilkesi, hukukun üstünlüğü, adil ve şeffaf yönetim,  idari ve hukuki denetim modern devlet sisteminin temelleridir.
  4. Başta Cumhurbaşkanı olmak kaydı ile hükümetler ve bütün siyasi partiler ve hiç bir kurum, kuruluş ve grup, Cumhuriyetimizin ve ulusal birliğimizin teminatı olan bu evrensel ilkeleri çiğneyemez. Aksi tutum ve davranışlar, yasalar doğrultusunda suç teşkil etmektedir.
  5. Demokrasiyi zayıflatmaya ve toplumu kutuplaştırmaya yönelik ayrıştırıcı, kışkırtıcı ve çatıştırıcı siyasetler kabul edilemez.
  6. Serbest, özgür, eşit ve güvenli seçimler ve şeffaf oy sayımı, demokratik siyasi meşruiyetin ana öğesidir.
  7. Hiçbir hak arayışı terör eylemleri ile meşru kılınamaz ve terör hiçbir şekilde hak arama yöntemi olarak kabul edilemez. Bütün sorunların çözüm yeri siyaset ve bunun merkezi Türkiye Büyük Millet Meclisi‘dir.
  8. Önce insan yaklaşımı, toplumsal bütünlüğün vazgeçilmezlerindendir. Yukarıdaki belirtilen maddeler bağlamında Türkiye dışında ve içinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının oylarını kullanması, Türkiye ve bölgemizdeki barışın geleceği açısından yaşamsal öneme sahiptir.

Ortadoğu ve yakın bölgelerde cereyan eden olaylar, ne yazık ki Türkiye‘ye de sıçramıştır. Bütün bu korkunç gelişmelerin önünü alacak, demokratik hukuk devletini yeniden inşa edecek, toplumsal geleceğe tekrar ümitle bakılabilecek bir siyasi sonucun bu parlamento seçimlerinden çıkmasını diliyor, vatandaşlarımızın kullanacakları oylarla Türkiye‘yi içinde bulunduğu bu keskin dönemeçten düzlüğe çıkaracağına inanıyoruz.

Almanya Türk Toplumu Yönetim Kurulu adına

Atila Karabörklü
Almanya Türk Toplumu
Genel Başkan Yardımcısı