M: info@tgd.de    |    T: +49(0)30-896 83 81 0
Kategorie

2010

“BİLGE ÇINARLAR” KURULDU

By | 2010, Pressemitteilungen | No Comments

Berlin, 03.03.2010

Geçti?imiz hafta sonunda Berlin’de Türk ya?l?lar ve engellilerin olu?turduklar? derneklerin ve de?i?ik kurumlarda çal??an Türklerin kat?l?m?yla Almanya Türk Toplumu bünyesinde B?LGE ÇINARLAR adl? bir platform olu?turulmu?tur (Bu kavram?n seçilmesinde insanlar?m?z?n geni? deneyimlerinden yararlanma dü?üncesi ve a?açlar içinde en çok ç?nar?n tamamen kök salmas?, yani buraya yerle?iklik etken olmu?tur).

Weiterlesen

Erdbeben in Haiti – Spendenaufruf

By | 2010, Pressemitteilungen, Sonstige Themen | No Comments

<!–:de–>Berlin, 18.01.2010

Haiti ist von einem der schlimmsten Erdbeben seit 200 Jahren heimgesucht worden. Nahezu 200.000 Menschen sollen nach jüngsten Schätzungen ihr Leben verloren haben. Hunderttausende erlitten Verletzungen und weitere Hunderttausende wurden obdachlos und stehen buchstäblich vor dem Nichts.<!–:–><!–:tr–>Berlin, 18.01.2010

Türkiye, dünyan?n deprem merkezi üzerinde ya??yor. Son yüzy?l?n en a??r depremleri ve kurbanlar? Türkiye’de ya?and?. Avrupa’da birçok insan, en büyük afetlerde Türkiye’ye ba??? yaparak dayan??ma gösterdi. <!–:–>

Weiterlesen