M: info@tgd.de    |    T: +49(0)30-896 83 81 0

Almanya Türk Toplumu Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karsl?o?lu’nu ziyaret etti

Perşembe Eylül 18th, 20142014, Pressemitteilungen

Almanya Türk Toplumu Genel Ba?kan? Safter Ç?nar ve Genel Ba?kan Yard?mc?s? Ay?e Demir Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karsl?o?lu’nu elçilik binas?nda ziyaret ettiler. Görü?mede TGD’nin gelecekte öngördü?ü çal??malar aktar?ld?. Büyükelçi okul öncesi e?itim kurumlar?nda iki dilli e?itimin önemini vurgulad?. TGD temsilcileri bu konuda TGD ve üyesi uzman kurulu?lar ATÖF ve FÖTED’le birlikte bu konulara önem verildi?ini ve yap?lan çal??malar? aktard?lar. Büyükelçi Karsl?o?lu tüm sivil toplum kurulu?lar?na verilen deste?in sürdürülece?ini belirtti.