M: info@tgd.de    |    T: +49(0)30-896 83 81 0

TBB Berlin Ba?konsolosu ?en’i ziyaret etti

Pazartesi Eylül 21st, 2015aus den Mitgliedsorganisationen

Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu Yönetim Kurulu Sözcüleri Ay?e Demir ve ?lker Duyan, Yönetim Kurulu Üyesi Safter Ç?nar ile TBB Genel Sekreteri Fuat ?engül T.C. Berlin Ba?konsolosu Ahmet Ba?ar ?en ve Muavin Konsolos Esra Öner ile biraraya geldiler.

Görü?mede TBB’nin çal??malar?yla ilgili bilgi verildi ve özellikle mültecilere yönelik çal??malar aktar?ld?. Bu ba?lamda TBB Berlin’lileri yaln?z ya?ayan 18 ya??ndan küçük mültecilerin vasili?ini (Vormundschaft) üstlenmeye ça??rd??? bildirildi.

Ayr?ca TBB yetkilileri 2016’da gerçekle?ecek olan Berlin Eyalet seçimlerine yönelik çal??malar?n? payla?t?. Bu konuda TBB’nin tüm partilerin temsilcileriyle göçmenler politikas?yla ilgili görü?mesi olaca?? belirtildi.

Bunun d???nda 1 Kas?m 2015 tarihinde gerçekle?ecek olan Türkiye Genel seçimlerinde yurtd???nda ya?ayan Türk vatanda?lar?n?n oy kullanma i?lemleri görü?üldü.