M: info@tgd.de    |    T: +49(0)30-896 83 81 0

ATÖF: 21 Şubat Uluslararası Anadili Günü Kutlu Olsun

Salı Şubat 21st, 2017aus den Mitgliedsorganisationen, Bildung,

UNESCO Genel Kurulu 1999 yılının Kasım ayında 21 Subat’ı Uluslararası Anadili Günü olarak kabul etmiştir. 2000 yılından beri bu gün Anadili Günü olarak anılmakta ve kutlanmaktadır.

21 Şubat 2002 tarihinde Unesco yayınladığı Dünya Dilleri Atlası’nda dünyada konuşulan 6.000 dilin yarısının yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirtmişti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan aynı tarihte yapılan Uluslararası Anadili Günü toplantısında yaptığı konuşmada: ”Dünyada konuşulan 6000 dilin bulunduğunu ve bu dillerin korunması, varlıklarını sürdürebilmeleri için çalışmalar yapılmasını” açıklamıştı.

UNESCO yaptığı çalışmalarda çokdilliliğin korunmasını ve geliştirilmesini desteklemektedir. Her ne kadar bazı çevreler çok dillilikten İngilizce,Fransızca ve İspanyolca…. gibi dillerin yaygınlaştırılmasını kast ediyorsa da, biz dünyadaki tüm dillerin çokdillilik içerisinde yer almasını ve geliştirerek korunmasını savunuyoruz.

Uluslararası PISA araştırması çocukların okul ve mesleki yaşamlarında başarılı olabilmeleri için dili çok iyi edinip, öğrenmelerini gerektiğini ortaya koyuyor. Bizce çocukların dil yetenekleri bir bütündür. Eğer çocuk çokdilli olarak gelişiyorsa, bu dillerin gerek aile içinde gerekse çocuk yuvası ve okullar tarafından desteklenmesi gerekir. Bizim çocuklarımız en az ikidilli, çokkültürlü bir ortamda yetişmekte ve gelişmektedirler. Eğer bu destek sürekli ve düzenli bir şekilde yapılırsa çocuklarımızın büyük bir bölümünün en azından üçdilli (Almanca,Türkce ve İngilizce) gelişme ve yetişmeleri sağlanabilir.

Bu nedenle Almanya’daki Eyalet Eğitim Bakanlarını bir yandan çocuklarımızın en iyi biçimde Almanca öğrenmelerini sağlayacak önlemlerle desteklemelerini istiyoruz. Diğer yandan da çocuklarımızın anadilleri Türkçe’yi kültürlerarası bir anlayışla ders programı içerisinde sınıf geçmeyi etkileyecek şekilde öğrenmelerine olanak sağlanmasını talep ediyoruz. Bu derslerin eyalet eğitim bakanlıkları tarafından görevlendirilen,türkçe Dersi verme öğrenimi görmüşolan ve Almanca’yı da çok iyi bilen öğretmenler tarafından verilmesini istiyoruz.

Ayrıca velilerimizi çocuklarımızın çok dilliliğin evde, yuvada ve okulda desteklemek için gerekli çalışmaları yapmaya çağırıyoruz.

Bu bağlamda çocuklarımızın ve velilerimizin Uluslararası Anadili Günlerini kutluyor, başarılar diliyoruz.

Yücel Tuna
Atöf Bşk.

Download PDF