M: info@tgd.de   |    T: +49(0)30-23-63-51-00
Tag

Atila Karabörklü

Bayram Mesaj?

By | 2016, , Pressemitteilung | No Comments

Özellikle son 10 seneden beri  küresel boyutta artan terör olayları, Ortadoğu’da yaşanılan savaşlar, uluslararası alandaki mülteci dramı, ekonomik ve sosyal sorunlar gibi konular herkesi ciddi bir endişeye sürüklemekte ve dünyadaki son derece olumsuz gelişen…

Read More

Bas?n Bildirisi: Türkiye’deki terör olaylar? ve bunun gölgesinde yap?lmakta olan Parlamento seçimleri ile ilgili Almanya Türk Toplumu’nun kamuoyuna yönelik deklarasyonudur

By | 2015, Pressemitteilung | No Comments

Türkiye”nin kalbi Ankara”da 10.10.2015 Cumartesi günü Bar?? Mitinginde alçakça yap?lan terör sald?r?s?n? lanetliyoruz. Bu hain sald?r?da son aç?klamalara göre 97 vatanda??m?z?n öldü?ü ve yüzlercesinin yaraland??? belirtilmektedir. Ölenlere Tanr?”dan rahmet, yak?nlar?na ve tüm halk?m?za ba?sa?l???,…

Read More