M: info@tgd.de    |    T: +49(0)30-896 83 81 0

Fransa Meclisinin Aldığı Karar Düşünce Özgürlüğüne Aykırıdır

Cuma Aralık 23rd, 20112011, Pressemitteilungen

Ermeni Soykırımı iddiaları ile ilgili bilim dünyasında ve toplumlarda farklı yaklaşımların olmasından korkulmaması gereğine dikkat çeken Almanya Türk Toplumu, Fransa’nın aldığı bu kararın konunun tartışılmasının olanaksız hale getirilmesine yol açacağını dile getirmiştir.

Oysa son yıllarda Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında başlatılan diyalog olumlu gelişiyordu.

Almanya Türk Toplumu konunun Türk, Ermeni ve diğer ülkelerden bilim insanlarının katılacağı ortak bir tarih komisyonunda incelenmesinin gereğine işaret ederek, bu tür Meclis kararlarıyla bir sonuca ulaşılacağına inanmamaktadır.

Almanya Türk Toplumu konunun her yerde özgürce tartışılmasından yana olduğunu bir kez daha dile getirmektedir.

Almanya Türk Toplumu Yürütme Kurulu