M: info@tgd.de    |    T: +49(0)30-896 83 81 0

Türkiye‘de Referandum: Bizim için Ne Anlam İfade Ediyor?

Çarşamba Mart 22nd, 2017Über uns, , Türkei und EU,

Almanya Türk Toplumu olarak, 4 ve 5 Şubat 2017 tarihleri arasında temsilcilerimiz tarafından düzenlenen toplantıda, rejim değişimini destekleyen anayasa değişikliği referandum* sürecinde sessiz kalmama ve tarafımızı belirtme kararı almış bulunmaktayız. Bunu da, konuyla ilgili çeşitli etkinlikler ve seminerler düzenleyerek, hangi yasaların ne şekilde değişeceğini ve bunun sonuçlarının neler olacağını anlatarak gerçekleştirmeyi planlamaktayız.

Amacımız, son günlerde Almanya’da ve Türkiye‘de artan toplumsal kutuplaşma ve gerilim ortamında, duygusallığı bir tarafa bırakarak esas meselelere yoğunlaşmanın gerekliliğinin altını çizmek olacaktır. Bu gerilim sadece her iki ülkenin medya organlarında değil, arkadaş ve aile çevremizde de ciddi anlamda hissedilmektedir. Biz bu referandum sürecinde bir kişiye duyulan sempatiye ya da nefrete değil, anayasa değisikliğinin hangi temel sorunları beraberinde getireceğine ve Türkiye’yi nereye sürükleyeceğine odaklanılması gerektiğinin önemini vurgulamak istiyoruz.

Sonuç olarak biz Almanya Türk Toplumu olarak, anayasa değişikliğini temel ilkelerimiz olan demokratik, özgürlükçü, çoğulcu, eşitlikçi ve barışçıl ilkeler çerçevesinde değerlendirdiğimizi ve yolumuza bu ilkeler ışığında devam ettiğimizi önemle belirtmek isteriz.

Yeni Anayasa Neler İçeriyor?

  1. Cumhurbaşkanı sadece devletin değil yürütme organının da başı olacak. Böylece Başbakanlık müessesi ortadan kalkmış olacak.
  2. Cumhurbaşkanı artık tarafsız olamayacak. Cumhurbaşkanı‘nın herhangi bir partiye mensup olmama ve tarafsız olma ilkesi ortadan kalkacak.
  3. Cumhurbaşkanı kendisinin yerine kimin bakacağına kendisi karar verecek. Ayrıca, tüm bakanlardan sorumlu olacak ve her zaman bakanları atama ve görevden alma hakkına sahip olacak.
  4. Yasama organının kontrolü de Cumhurbaşkanı’na verilecek. Cumhurbaşkanı TBMM’nin onayını almadan kanun hükmünde kararname çıkarma hakkına sahip olacak.
  5. Bakanlar Kurulu ve bakanlara güvenoyu ve gensoru düzenlemesi kaldırılacak. Dolayısıyla TBMM’nin güvenoyu ya da gensoru ile Bakanlar Kurulu‘nu denetleme araçlarından biri ortadan kalmış olacak. TBMM gensoruyu yazılı olarak doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından atanan Cumhurbaşkanı yardımcısına ya da bakanlara vermekle yükümlü olacak.
  6. Cumhurbaşkanı istediği zaman Meclis’i feshedebilecek.
  7. Cumhurbaşkanı tarafından atanan Adalet Bakanı aynı zamanda Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) da başkanı olacak.
  8. Cumhurbaşkanı’na HSYK’nın 13 üyesinden 6’sını seçme hakkı verilecek. 7 üye ise TBMM tarafından seçilecek. Böylece hem Meclis hem de bakanlar üzerinde etki sahibi olacak Cumhurbaşkanı, adayların belirlenme sürecinde de önemli bir rol oynayabilecek.

*Rejim değişikliğini hedef alan referandumda, Almanya’da yaklaşık 1.4 Milyon Türk seçmeninin oy kullanması bekleniyor.  Seçmenler, 27 Mart-9 Nisan tarihleri arasında, herhangi bir Türk temsilciliğinde oylarını kullanabilecek. (Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız).

Hukuki Kaynaklar:
Türkiye Barolar Birliği (TBB)
http://anayasadegisikligi.barobirlik.org.tr/Anayasa_Degisikligi.aspx
Demokratik Anayasa Platformu
http://demokratikanayasaplatformu.com/

Gazete Kaynakları:
CNN Turk
http://www.cnnturk.com/video/turkiye/2017-anayasa-degisikligi-maddeleri-neleri-degistiriyor-iste-yeni-anayasa-maddeleri
Sözcü
http://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/iste-madde-madde-anayasa-degisikligi-1671450/
Wikipedia
https://tr.wikipedia.org/wiki/2017_T%C3%BCrkiye_anayasa_de%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi_referandumu

Aşağıdaki linke tıklayarak bize destekte bulunabilirsiniz:
Spendenaufruf unserer #neinheissthayir-Kampagne.