M: info@tgd.de    |    T: +49(0)30-896 83 81 0

AVRUPA ADALET DİVANININ KARARLARI ALMANYA‘DA UYGULANMALIDIR

Montag, der 11. Januar 20102010, Pressemitteilungen

Dile Linke Milletvekili Sevim Dağdelen’in sorusuna verilen yanıtta Hükümetin bu konuda ne kadar sıkıştığınının ortaya çıktığını belirten Almanya Türk Toplumu Genel Başkanı Kenan Kolat, konuyla ilgili olarak İçişleri bürokratlarının konuyu yakında ele alacaklarını belirttiğine dikkat çekti.

AB vatandaşlarından herhangi bir harç almayan Almanya’nın Türk vatandaşlarından yüksek miktarda harç isteyemeyeceğinin ortaya çıktığını vurgulayan Kolat, 1980 yılından sonraki oturma izinleriyle ilgili harçlarda AB ve Türk vatandaşları arasında çok büyük bir farkın olmaması gerekiyor.

Şu anda Almanya AB vatandaşlarından hiç harç almazken, Türk vatandaşlarından (ve diğer AB ülkesi olmayanlardan) ilk oturma izni için 50/60 €, uzatmalara için 30 € harç almaktadır. Yerleşme izni (süresiz) için ise 85 € alınmaktadır. Süresiz oturma izninin alınması için 5 yıl (Alman vatandaşı ile evli olanlarda 3 yıl) süre gerektiğinden 165 € civarında bir haç söz konusudur. Bu ise AB Adalaet Divanının 17.9.2009 tarihli kararında da belirtildiği üzere çok yüksektir. Bu nedenle Almanya harç zönetmeliğinde mutlaka bir değişiklik yapmak zorundadır.

Bu değişiklik iki biçimde olabilir:
1) AB vatandaşlarından harç alınmaya başlanır ve Türk vatandaşlarıyla aradaki fark azaltılır.
2) Türk vatandaşlarından alınacak harçlar aşağıya çekilir. Bu durumda diğer AB üyesi olmayan ülkelerin
vatandaşlarına da farklı bir işlem yapılmış olacaktır.
3) Tüm AB üyesi olmayan ülke vatandaşlarının harçları düşürülür. Bu gerçekleşirse, diğer ülke vatandaşları için Türk vatandaşları sayesinde daha az harç alırlar.

Her halükarda harçlarda bir değişikliğin yapılması kaçınılmazdır.

Almanya Türk Toplumu vatandaşlarımıza seslenerek, ödedikleri harçlara karşı itiraz ederek yoğun bir tepki göstermeleri sağlanırsa, harçların azaltılması sağlanabilir. Bunun için ekteki itiraz dilekçesinin harçlar ödendikten sonra verilmesi gerekecektir. Harç ödendiğinden işlemler yapılacaktır. Bu nedenle yapılacak itiraz başvurusunun işlemi engellemesi söz konusu olmayacaktır. Kenan Kolat: „Bu konuda vatnadaşlarımızın iç rahat olsun.“

TGD Genel Başkanı Die Linke Milletvekili Sevim Dağdelen’e ve Hukukçu Ünal Zeran’a konuyla ilgili çalışmalarından ötürü teşekkürlerini iletti.