M: info@tgd.de    |    T: +49(0)30-896 83 81 0

“BİLGE ÇINARLAR” KURULDU

Mittwoch, der 3. März 20102010, Pressemitteilungen

Geçtiğimiz hafta sonunda Berlin’de Türk yaşlılar ve engellilerin oluşturdukları derneklerin ve değişik kurumlarda çalışan Türklerin katılımıyla Almanya Türk Toplumu bünyesinde BİLGE ÇINARLAR adlı bir platform oluşturulmuştur (Bu kavramın seçilmesinde insanlarımızın geniş deneyimlerinden yararlanma düşüncesi ve ağaçlar içinde en çok çınarın tamamen kök salması, yani buraya yerleşiklik etken olmuştur).

Platformun amacı, yaşlı insanlarımızın ve engellilerimizin sorunlarını en üst düzeyde temsil edilmesi olup, yakın zamanda biraraya gelinip istemler ve öneriler kataloğu oluşturulmasıdır.

Toplantıya Hamm Özürlüler Derneği, Berlin Türk Emekliler ve Özürlüler Derneği, Nürnberg Türk-Alman Özürlüler ve Entegrasyon Derneği, LİMAN Hamburg Buluşma Merkezi, Hannover Umut Derneği, MEKAN Hamburg Buluşma Merkezi, Hamburg Yaşlılar Derneği ve Alman kurumlarında çalışan Türk görevliler katılmıştır.

Facebook’ta da bir sayfa açılmış ve yaşlılar arasında iletişim ağı kurulmuştur.

Almanya’da faaliyet gösteren emekli ve engelliler derneklerini çalışmalara katılmaya çağıran Almanya Türk Toplumu Genel Başkanı Kenan Kolat, bu alanda vatnadşalarımızın gerek içinde yaşadıkları Almanya’da gerekse geldikleri ülke Türkiye’den kaynaklanan sorunların çözümüne katkı sağlamak amacında olduklarını belirtti.